การลบ 14WqqoWch8bDkFYUtxP96qUgyEQxDZhsoZ ในขั้นตอนง่ายๆ

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลบ 14WqqoWch8bDkFYUtxP96qUgyEQxDZhsoZ from Firefox

เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย 14WqqoWch8bDkFYUtxP96qUgyEQxDZhsoZ

Mozilla Versions Mozilla:39, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:38.5.0, Mozilla:38.0.5, Mozilla:45.1.1, Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla Firefox:48, Mozilla:45, Mozilla:51.0.1, Mozilla Firefox:38, Mozilla:46
Internet Explorer Versions IE 10:10.0.9200.16384, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 9:9.0.8112.16421, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, IE 8:8.00.6001.17184
Chrome Versions Chrome 58.0.3026.0, Chrome 48.0.2564, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 52.0.2743, Chrome 49.0.2623, Chrome 53.0.2785, Chrome 55.0.2883, Chrome 56.0.2924, Chrome 57.0.2987

Continue reading

ถอนการติดตั้ง YobaCrypt Ransomware from Windows 10 : กำจัด YobaCrypt Ransomware

ถอนการติดตั้ง YobaCrypt Ransomware ประสบความสำเร็จ

เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย YobaCrypt Ransomware

Mozilla Versions Mozilla Firefox:38.1.1, Mozilla:49.0.2, Mozilla:38.5.0, Mozilla:45.3.0, Mozilla Firefox:45.5.0, Mozilla Firefox:38.5.0, Mozilla Firefox:44, Mozilla Firefox:44.0.1
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.18702, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 10:10.0.9200.16384, IE 9:9.0.8112.16421
Chrome Versions Chrome 58.0, Chrome 49.0.2623, Chrome 57.0.2987, Chrome 50.0.2661, Chrome 54.0.2840, Chrome 56.0.2924, Chrome 52.0.2743, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 51.0.2704, Chrome 48.0.2564, Chrome 55.0.2883

Continue reading

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ กำจัด {[email protected]}.exe file virus from Internet Explorer

[email protected] file virus การลบ: วิธีการ ถอนการติดตั้ง [email protected] file virus อย่างง่ายดาย

[email protected] file virus เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
shell32.dll 6.0.6000.16513, winsta.dll 5.1.2600.0, WcnEapAuthProxy.dll 6.1.7600.16385, msobmain.dll 5.1.2600.2180, vbscript.dll 5.8.7600.20662, CPFilters.dll 6.6.7601.17514, msidle.dll 5.1.2600.0, filemgmt.dll 6.1.7600.16385, CvtResUI.dll 8.0.50727.312, d3dramp.dll 6.0.6000.16386, iernonce.dll 8.0.6001.22973, wlanapi.dll 5.1.2600.5512, wupdinfo.dll 5.4.2600.0, vss_ps.dll 6.1.7600.16385
Continue reading

เคล็ดลับสอง ลบ Topmedia24.me

ถอนการติดตั้ง Topmedia24.me ประสบความสำเร็จ

Topmedia24.me skaber การติดเชื้อในไฟล์ DLL ที่แตกต่างกัน
framebuf.dll 6.0.6000.16386, inseng.dll 0, mmcfxcommon.dll 5.2.3790.4136, mqrt.dll 6.1.7601.17514, System.ServiceModel.Web.dll 3.5.594.5420, wmsdmoe.dll 9.0.0.4503, PipeTran.dll 6.0.6000.16386, api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll 6.1.7600.16385, msdaosp.dll 2.81.1117.0, mscorrc.dll 2.0.50727.4016, odexl32.dll 5.1.2600.0, CertEnrollUI.dll 6.0.6001.18000
Continue reading

ถอนการติดตั้ง Search.htrackyourtransitinfo.com from Windows XP : โละ Search.htrackyourtransitinfo.com

ถอนการติดตั้ง Search.htrackyourtransitinfo.com from Firefox : จับกุม Search.htrackyourtransitinfo.com

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม Search.htrackyourtransitinfo.com
0x8024000F WU_E_CYCLE_DETECTED Circular update relationships were detected in the metadata., 0x000000EB, Error 0xC1900101 – 0x2000B, 0x00000040, 0xf0800 CBS_E_INTERNAL_ERROR Reserved error (|); there is no message for this error, 0x000000D0, 0x0000003B, 0x000000C7, 0x80242016 WU_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE The state of the update after its post-reboot operation has completed is unexpected., 0xf0818 CBS_E_IDENTITY_MISMATCH container package points to a package manifest whose identity doesn’t match the identity specified, 0x80244015 WU_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED The reply from the server indicates that the server was changed or the cookie was invalid; refresh the state of the internal cache and retry., 0x80240026 WU_E_INVALID_UPDATE_TYPE The type of update is invalid.
Continue reading

ถอนการติดตั้ง Track Your Transit Info from Internet Explorer

รู้วิธีการ กำจัด Track Your Transit Info from Chrome

มองไปที่เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Track Your Transit Info

Mozilla Versions Mozilla:38.5.0, Mozilla:38, Mozilla:45.6.0, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla Firefox:43.0.1, Mozilla:51, Mozilla:38.5.1, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:45.4.0, Mozilla:44.0.1, Mozilla:41, Mozilla:38.4.0, Mozilla:47.0.1
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, IE 7:7.00.6000.16441, IE 9:9.0.8080.16413, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18702
Chrome Versions Chrome 53.0.2785, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 49.0.2623, Chrome 48.0.2564, Chrome 55.0.2883, Chrome 52.0.2743, Chrome 57.0.2987, Chrome 56.0.2924, Chrome 50.0.2661

Continue reading

วิธีการ ลบ Universal Converter

ขั้นตอนเป็นไปได้ใน การลบ Universal Converter from Chrome

ต่อไปนี้เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Universal Converter

Mozilla Versions Mozilla:48, Mozilla Firefox:40, Mozilla:47.0.2, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla:43.0.2, Mozilla:38.3.0, Mozilla Firefox:46, Mozilla:51, Mozilla:44, Mozilla:43.0.3, Mozilla Firefox:48.0.2, Mozilla Firefox:45, Mozilla:41, Mozilla Firefox:38.3.0
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.6001.18241, IE 8:8.00.6001.18702, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 10:10.0.8400.00000, IE 8:8.00.7600.16385, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800
Chrome Versions Chrome 48.0.2564, Chrome 50.0.2661, Chrome 56.0.2924, Chrome 51.0.2704, Chrome 57.0.2987, Chrome 55.0.2883, Chrome 49.0.2623, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 58.0, Chrome 53.0.2785

Continue reading

เอาออก Coupons Flash from Chrome : ล้างบาง Coupons Flash

Coupons Flash ถอนการติดตั้ง: กวดวิชาสอง กำจัด Coupons Flash อย่างสมบูรณ์

Coupons Flash เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
WMM2RES2.dll 0, Policy.1.7.Microsoft.Ink.dll 6.1.7600.16385, chkrres.dll 1.2.626.1, slbcsp.dll 6.0.2900.5512, hpc309at.dll 61.81.634.0, penjpn.dll 6.0.6000.16386, UIAutomationProvider.dll 3.0.6920.4000, System.Workflow.Runtime.dll 3.0.4203.2, hal.dll 6.0.6002.18005, IMTCSKF.dll 10.0.6002.18005, d3dramp.dll 0, NlsData0047.dll 6.0.6000.16386, pdhui.dll 6.1.7600.16385, WindowsCodecsExt.dll 6.0.6001.18131, msi.dll 3.1.4001.5512, System.Workflow.Activities.ni.dll 3.0.4203.2, prnntfy.dll 6.0.6001.18000
Continue reading

ถอนการติดตั้ง Sociatingewer.info from Windows 10

การลบ Sociatingewer.info ประสบความสำเร็จ

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม Sociatingewer.info
0x8024502E WU_E_PT_NO_MANAGED_RECOVER A redirector recovery action did not complete because the server is managed., 0x80242014 WU_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING The post-reboot operation for the update is still in progress., 0x00000014, 0x0000003B, 0x8024D00F WU_E_SETUP_HANDLER_EXEC_FAILURE Windows Update Agent could not be updated because the setup handler failed during execution., 0x8024C004 WU_E_DRV_NO_METADATA The driver update is missing metadata., 0x80244009 WU_E_PT_SOAPCLIENT_READ Same as SOAPCLIENT_READ_ERROR – SOAP client failed while reading the response from the server., 0x80242005 WU_E_UH_WRONGHANDLER An operation did not complete because the wrong handler was specified., 0x8024402B WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED The HTTP request could not be completed and the reason did not correspond to any of the WU_E_PT_HTTP_* error codes., 0x80240029 WU_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Search may have missed some updates before there is an unlicensed application on the system., 0x000000A2, 0x000000C4
Continue reading

สำหรับความช่วยเหลือ การลบ Newsmode.me from Chrome

วิธีการ ลบ Newsmode.me from Firefox

อื่น ๆ ที่ติดเชื้อไฟล์ dll เนื่องจากสอง Newsmode.me
kbdlk41a.dll 6.1.7600.16385, dssenh.dll 6.1.7600.16385, hmmapi.dll 7.0.6001.18000, WgaLogon.dll 1.9.40.0, quartz.dll 6.4.2600.1106, hpfllw73.dll 0.3.7071.0, InstallUtilLib.dll 2.0.50727.4927, Mcx2Filter.dll 6.1.7601.17514, igmpagnt.dll 5.1.2600.5512, wmsdmoe2.dll 11.0.5721.5262, nshhttp.dll 6.0.6002.22258
Continue reading