ถอนการติดตั้ง Searchedresults.com อย่างสมบูรณ์

วิธีการ กำจัด Searchedresults.com from Windows XP

Searchedresults.com เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Mozilla Versions Mozilla Firefox:46.0.1, Mozilla Firefox:39.0.3, Mozilla Firefox:45.2.0, Mozilla Firefox:45.7.0, Mozilla Firefox:40.0.3, Mozilla:49, Mozilla:45.3.0, Mozilla:47.0.2, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla:51, Mozilla:50, Mozilla Firefox:45.5.0
Internet Explorer Versions IE 7:7.00.6000.16441, IE 8:8.00.7600.16385, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 10:10.0.8400.00000, IE 10:10.0.8250.00000
Chrome Versions Chrome 58.0.3026.0, Chrome 51.0.2704, Chrome 52.0.2743, Chrome 57.0.2987, Chrome 54.0.2840, Chrome 56.0.2924, Chrome 53.0.2785, Chrome 58.0, Chrome 49.0.2623, Chrome 55.0.2883, Chrome 48.0.2564

Continue reading

สำหรับความช่วยเหลือ การลบ Requereneralul.club from Windows XP

เอาออก Requereneralul.club from Internet Explorer

เบราว์เซอร์เหล่านี้รวมทั้งยังมีการติดเชื้อโดยkeyword}}H

Mozilla Versions Mozilla Firefox:49.0.1, Mozilla:45.4.0, Mozilla Firefox:47.0.2, Mozilla Firefox:38.5.1, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla Firefox:45.5.0, Mozilla:41, Mozilla Firefox:41, Mozilla Firefox:45.6.0, Mozilla Firefox:40.0.3, Mozilla Firefox:50.0.1
Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18241, IE 8:8.00.7000.00000, IE 10:10.0.9200.16384, IE 7:7.00.6001.1800, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, IE 10:10.0.8400.00000
Chrome Versions Chrome 54.0.2840, Chrome 51.0.2704, Chrome 57.0.2987, Chrome 56.0.2924, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0, Chrome 52.0.2743, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0.3026.0

Continue reading

ลบ Searchingexplore.com ในขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนการ เอาออก Searchingexplore.com

ได้ดูการติดเชื้อที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์สอง Searchingexplore.com

Spyware EasySprinter, Windows Precautions Center, VersaSearch, PCPrivacyTool, EliteMedia, WinSpyControl, SpyKillerPro, PerformanceOptimizer, Spyware.Mywebtattoo, SpyDefender Pro, SystemErrorFixer, Pageforsafety.com, Safetyeachday.com, Egodktf Toolbar, ASecureForum.com
Browser Hijacker Freecorder Toolbar, Chorus, Toolbarservice.freecause.com, Aim-search.net, Browserzinc.com, Homepageroze.com, Yourbrowserprotection.com, Brosive.com
Adware Adware.PageRage, VirtuMonde, Dcads, SearchNugget, Search200, Tiger Savings, Adware.IMNames, SaveNow, ClickToSearch, Adware.WindowLivePot.A, MovieLand, Search Deals, GatorClone
Ransomware RedAnts Ransomware, This is Hitler Ransomware, FileIce Survey Lockscreen, MagicMinecraft Screenlocker, MotoxLocker Ransomware, Shujin Ransomware, Ecovector Ransomware, [email protected] Ransomware, VirLock Ransomware, FuckSociety Ransomware, First Ransomware, Green_Ray Ransomware, RumbleCrypt Ransomware, PowerWare Ransomware, NMoreira Ransomware
Trojan Udslee.gen!A, Dedler, VirTool.Win32.Joiner.ck, Trojan.PWS.Tupai, PWSteal.Ldpinch.BC, Trojan.Downloader.Small.uoy, JS:Iframe-FP, Virus.Bamital.Q, Troj/Agent-ABOE

Continue reading

คู่มือง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง BAT/Asym.ALT!tr

BAT/Asym.ALT!tr ถอนการติดตั้ง: ขั้นตอนในการ ถอนการติดตั้ง BAT/Asym.ALT!tr ในการคลิกง่าย

ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก BAT/Asym.ALT!tr
0x0000007E, 0x8024002D WU_E_SOURCE_ABSENT A full-file update could not be installed because it required the source., Error 0x8007002C – 0x4001C, 0x80244013 WU_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME The computer name could not be determined., 0x80240005 WU_E_RANGEOVERLAP The update handler requested a byte range overlapping a previously requested range., 0x80242FFF WU_E_UH_UNEXPECTED An update handler error not covered by another WU_E_UH_* code. , 0x00000116, 0x80240024 WU_E_NO_UPDATE There are no updates., 0x00000072, 0xf0820 CBS_E_CANCEL user cancel, IDCANCEL returned by ICbsUIHandler method except Error(), 0x00000112, 0x00000014, 0x80243003 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_NOT_FOUND The results of download and installation are not available; the operation may have failed to start., 0xf080F CBS_E_MANIFEST_VALIDATION_DUPLICATE_ELEMENT multiple elements have the same name
Continue reading

กำจัด W32/Gen.KWA!tr from Windows XP : ล้างบาง W32/Gen.KWA!tr

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ถอนการติดตั้ง W32/Gen.KWA!tr from Windows 10

ไฟล์ DLL เหล่านี้เกิดขึ้นจะติดนกพิราบสอง W32/Gen.KWA!tr
netshell.dll 6.1.7601.17514, imageres.dll 6.0.6000.16386, MIGUIControls.ni.dll 6.0.6001.18000, smipi.dll 6.0.6001.18000, ehiUserXp.ni.dll 6.0.6000.16386, NlsData004c.dll 6.0.6001.18000, fp40ext.dll 4.0.2.6513, msoeacct.dll 6.0.6000.16386, tsgqec.dll 6.1.7600.20861, msdatl3.dll 6.0.6000.16386, mshtml.dll 7.0.6000.16386, werdiagcontroller.dll 6.0.6000.16386, nativerd.dll 7.0.6001.18000, Policy.1.7.Microsoft.Ink.dll 6.1.7600.16385
Continue reading

ลบ W32/Malscript.E!tr from Internet Explorer : ขจัด W32/Malscript.E!tr

การลบ W32/Malscript.E!tr ในการคลิกง่าย

การติดเชื้อต่างๆ W32/Malscript.E!tr ที่เกี่ยวข้อง

Spyware SpyKillerPro, MegaUpload Toolbar, Backdoor.Aimbot, IEAntiSpyware, Satan, PCPrivacyTool, Email-Worm.Agent.l, PCPandora, Think-Adz, BugDokter, Look2Me Adware, Farsighter, iWon Search Assistant, AdwareFinder, Fake.Advance
Browser Hijacker Buy-security-essentials.com, Siiteseek.co.uk, Clkpop.com, SearchMaybe.com, Homepagecell, DivX Browser Bar, Search.gifthulk.com, Find-quick-results.com, Mevio.com
Adware Win32.Adware.Lifze.I, Downloader.BobLyrics, PromulGate, Adware.Ezula, Search200, Adware.CouponPigeon, NdotNet, MyWay.l, PremiumSearch, VirtualBouncer, Admess, SweetIM, Toolbar.Dealio
Ransomware PornoPlayer Ransomware, [email protected] Ransomware, Venis Ransomware, DeriaLock Ransomware, CryptoHitman Ransomware, Cerber 4.0 Ransomware, HappyLocker Ransowmare, CyberLocker Ransomware, SuchSecurity Ransomware, [email protected] Ransomware, Ninja Ransomware, HakunaMatata Ransomware, .exploit File Extension Ransomware
Trojan Trojan.VB.AEE, Java/Exploit.Blacole.AN, Trojan.Proxyser-R, AutoRun.dwe, TrojanSpy:Win64/Ursnif.AF, VBInject.gen!EL, Virus.Win32.Flooder.Y, Bofra, Trojan.Spy.Bancos.XW, SoftwareBundler:MSIL/Protlerdob, Trojan.Downloader.Vonvip.A

Continue reading

กำจัด W32/Stealer.FLG!tr from Windows XP

ถอนการติดตั้ง W32/Stealer.FLG!tr ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ W32/Stealer.FLG!tr
0x80244030 WU_E_PT_ECP_INIT_FAILED The external cab processor initialization did not complete., 0x000000C4, 0xf0802 CBS_E_ALREADY_INITIALIZED session already initialized, 0x00000024, 0x00000094, 0x0000006A, 0x80248016 WU_E_DS_DECLINENOTALLOWED A request to hide an update was declined because it is a mandatory update or because it was deployed with a deadline., Error 0x80246017, 0x80240038 WU_E_WINHTTP_INVALID_FILE The downloaded file has an unexpected content type., 0x8024001D WU_E_INVALID_UPDATE An update contains invalid metadata., 0x8024002E WU_E_WU_DISABLED Access to an unmanaged server is not allowed., 0x8024002A WU_E_MISSING_HANDLER A component required to detect applicable updates was missing.
Continue reading

ลบ W32/BitCoinMiner.EDI!tr ด้วยมือ

คำแนะนำในการ ลบ W32/BitCoinMiner.EDI!tr from Windows XP

W32/BitCoinMiner.EDI!tr ไฟล์ dll ติดเชื้อ disse
mtxex.dll 2001.12.4414.700, Microsoft.Windows.Diagnosis.TroubleshootingPack.ni.dll 6.1.7600.16385, upnp.dll 5.1.2600.2180, exts.dll 5.1.2600.0, inetcomm.dll 6.0.2900.5994, imgutil.dll 7.0.5730.13, AcXtrnal.dll 5.1.2600.2180, iesysprep.dll 8.0.6001.22973, Policy.1.0.Microsoft.Ink.dll 6.0.6000.16386, dbnetlib.dll 2000.85.1132.0, Microsoft.MediaCenter.iTV.dll 6.1.7601.17514, DirectDB.dll 6.0.6000.20590, regidle.dll 6.1.7600.16385
Continue reading

Riskware/GreenChrome ถอนการติดตั้ง: คำแนะนำในการ ลบ Riskware/GreenChrome อย่างง่ายดาย

กำจัด Riskware/GreenChrome from Windows XP

ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Riskware/GreenChrome
0x0000005D, 0x8024002B WU_E_LEGACYSERVER An operation did not complete because it requires a newer version of server., 0x80248013 WU_E_DS_DUPLICATEUPDATEID The server sent the same update to the client with two different revision IDs., 0x00000018, 0x80240004 WU_E_NOT_INITIALIZED The object could not be initialized., 0x8024002D WU_E_SOURCE_ABSENT A full-file update could not be installed because it required the source., 0x80240035 WU_E_UPDATE_NOT_PROCESSED The update was not processed., 0x00000004, 0x0000009B, Error 0x800F0922, 0x00000122
Continue reading

กำจัด [email protected] Doubleoffset Ransomware from Chrome : ล้างบาง [email protected] Doubleoffset Ransomware

[email protected] Doubleoffset Ransomware การถอด: คู่มือง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง [email protected] Doubleoffset Ransomware ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

การติดเชื้อต่างๆ [email protected] Doubleoffset Ransomware ที่เกี่ยวข้อง

Spyware Aurea.653, Worm.NetSky, Backdoor.Prorat.h, PopUpWithCast, IcqSniffer, AntiSpywareControl, Email-Worm.Zhelatin.agg, Get-Torrent, Spyware.Marketscore_Netsetter, Worm.Edibara.A, E-set.exe, Trojan-Spy.Win32.Dibik.eic, Tool.Cain.4_9_14
Browser Hijacker Search.iMesh.net, Zwinky Toolbar, Nohair.info, Fantastigames.metacrawler.com, VacationXplorer, Asafetywarning.com, Ad.turn.com, Gatehe.com, Softnate.com
Adware Vapsup.bwx, Instdollars, Adware.Purityscan, Adware.2YourFace, combrepl.dll, Softomate.ai, QuestScan, IsolationAw.A, Adware.Cashback, SearchSprint, GoHip, Nomeh.a, ADW_SOLIMBA, SQuery, Aurora.DSrch
Ransomware SNSLocker Ransomware, [email protected] Ransomware, Exotic 3.0 Ransomware, Cyber Command of Washington Ransomware, RaaS Ransomware, PaySafeGen Ransomware, APT Ransomware, .Merry File Extension Ransomware, Saraswati Ransomware, .powerfulldecrypt File Extension Ransomware, OpenToYou Ransomware, ODCODC Ransomware, Smrss32 Ransomware, AlphaLocker Ransomware, CLock.Win32 Ransomware, PadCrypt Ransomware, Erebus 2017 Ransomware
Trojan Del_Armg0 Worm, Trojan.Win32.Swisyn.ztt, Email-Worm.Chir, Trojan.Spy.Banker.AGD, TrojanProxy.Wopla.q, PWS:Win32/Farei, Trojan.Win32.AutoRun.ayk, Trojan.Spy.Bafi.M, Scary, Trojan.Win32.Swizzor.wwj, Autorun.XK

Continue reading