ถอนการติดตั้ง 169pAUDXa9VbbcrExzUThESrMnfWRL6BAh ด้วยมือ

กำจัด 169pAUDXa9VbbcrExzUThESrMnfWRL6BAh ประสบความสำเร็จ

169pAUDXa9VbbcrExzUThESrMnfWRL6BAh เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
wkssvc.dll 0, wmicmiplugin.dll 6.0.6000.16386, msador15.dll 2.70.7713.0, dxtmsft.dll 8.0.7600.16385, wkssvc.dll 6.1.7601.17514, WMALFXGFXDSP.dll 6.1.7600.16385, idq.dll 5.1.2600.5512, credui.dll 6.1.7600.16385, dimsroam.dll 6.0.6001.18000, scecli.dll 5.1.2600.0, msgsc.dll 4.7.0.3002, jscript.dll 5.7.6002.18045, kbdro.dll 5.1.2600.0, imapi2fs.dll 6.1.7600.16385, dmocx.dll 6.0.6000.16386
Continue reading

ลบ Ayyop.adsb4trk.com ทันที

ลบ Ayyop.adsb4trk.com from Windows 2000 : จับกุม Ayyop.adsb4trk.com

ต่อไปนี้เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Ayyop.adsb4trk.com

Mozilla Versions Mozilla Firefox:45.0.2, Mozilla:38.0.5, Mozilla:44, Mozilla Firefox:47.0.2, Mozilla Firefox:38.1.1, Mozilla:51.0.1, Mozilla Firefox:46, Mozilla Firefox:45, Mozilla:49, Mozilla:51, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla:38.1.1, Mozilla:47.0.2, Mozilla:41.0.1, Mozilla:39
Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, IE 7:7.00.6000.16386, IE 8:8.00.6001.17184, IE 10:10.0.8250.00000, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413
Chrome Versions Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 58.0, Chrome 48.0.2564, Chrome 57.0.2987, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 51.0.2704

Continue reading

กำจัด systemissuefix.tk Pop-up from Windows 8

แนวทางที่สอง ลบ systemissuefix.tk Pop-up

ข้อผิดพลาด systemissuefix.tk Pop-up, เดอร์ควรocksåสังเกต
0x00000101, 0x00000073, 0xf0805CBS_E_INVALID_PACKAGE the update package was not a valid CSI update, 0xf081D CBS_E_CYCLE_EVALUATION Watchlist: cycle appears when planning component intended state., 0x80244001 WU_E_PT_SOAPCLIENT_INITIALIZE Same as SOAPCLIENT_INITIALIZE_ERROR – initialization of the SOAP client failed, possibly because of an MSXML installation failure., 0x0000002C, 0xf0819CBS_E_DUPLICATE_UPDATENAME update name is duplicated in package., 0x80240032 WU_E_INVALID_CRITERIA The search criteria string was invalid., 0xC000021A, 0x80240036 WU_E_INVALID_OPERATION The object’s current state did not allow the operation.
Continue reading

ถอนการติดตั้ง 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u from Internet Explorer : ขจัด 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u

ลบ 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u from Internet Explorer : ยกเลิก 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u

18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
t2embed.dll 0.2.0.81, Microsoft.PowerShell.GPowerShell.ni.dll 6.1.7600.16385, osuninst.dll 5.1.2600.0, wldap32.dll 5.1.2600.5512, lmhsvc.dll 5.1.2600.0, mshtml.dll 7.0.6001.22212, System.Configuration.Install.dll 1.1.4322.573, msadce.dll 6.0.6002.18005, NlsData0045.dll 6.0.6000.16386, kbd101.dll 6.0.6000.16386, Microsoft.MediaCenter.Shell.dll 6.0.6001.18322, Microsoft.Windows.Diagnosis.SDHost.dll 6.1.7600.16385, nwapi32.dll 5.1.2600.0
Continue reading

ช่วยสอง เอาออก PDF/Phishing.A.Gen from Windows 10

ลบ PDF/Phishing.A.Gen ด้วยมือ

การติดเชื้อต่างๆ PDF/Phishing.A.Gen ที่เกี่ยวข้อง

Spyware WebHancer.A, Transponder.Pynix, PC-Prot, RemEye, Adware.ActivShop, Scan and Repair Utilities 2007, ICQMonitor, RaxSearch, SideBySide, Vapidab, SafePCTool, Mdelk.exe, AntiSpywareControl
Browser Hijacker Vshare.toolbarhome.com, Safepageplace.com, Strikingsearchsystem.com, Softwaream.com, Search.rpidity.com, PSN, Starburn Software Virus, Search.iminent.com, Webpagesupdates.com, Weaddon.dll, Searchsafer.com
Adware Adware.WebRebates, MIXI.DJ Search and Toolbar, Mostofate.cx, Browse to Save, Adware.Clariagain.B, ShopAtHome.Downloader, MySideSearch, Gentee, Getupdate
Ransomware AMBA Ransomware, [email protected] Ransomware, APT Ransomware, RansomCuck Ransomware, Cyber Command of Illinois Ransomware, ISHTAR Ransomware, CryptoWire Ransomware, .777 File Extension Ransomware, UmbreCrypt Ransomware, Erebus 2017 Ransomware, Herbst Ransomware, Pickles Ransomware, Locked Ransomware, Digisom Ransomware, [email protected] Ransomware, RotorCrypt Ransomware
Trojan Trojan.Korhigh, Net-Worm.Win32.Allaple.a, Trojan.Dropper.Koobface.M, Perkesh.A, Virus.Smallrk.F, Feldor, ServUDaemon

Continue reading

เคล็ดลับสำหรับ การลบ .promos File Virus from Firefox

.promos File Virus การลบ: ช่วยสอง ถอนการติดตั้ง .promos File Virus ในการคลิกง่าย

.promos File Virus svarar การก่อให้เกิดข้อผิดพลาด disse เกินไป!
Error 0xC000021A, 0x80242011 WU_E_UH_TOOMANYDOWNLOADREQUESTS The update handler has exceeded the maximum number of download requests., 0x80244019 WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Same as HTTP status 404 – the server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier), 0x00000039, 0x80248FFF WU_E_DS_UNEXPECTED A data store error not covered by another WU_E_DS_* code. , 0x0000010E, 0x000000C5, 0x00000043, 0x80240021 WU_E_TIME_OUT Operation did not complete because it timed out., 0x0000005D, 0x0000005C, 0x8024A004 WU_E_AU_PAUSED Automatic Updates was unable to process incoming requests because it was paused., 0x80248002 WU_E_DS_INVALID The current and expected states of the data store do not match.
Continue reading

ถอนการติดตั้ง no_more_ransom cryptovirus from Chrome

เคล็ดลับสอง ลบ no_more_ransom cryptovirus

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม no_more_ransom cryptovirus
0x80243004 WU_E_TRAYICON_FAILURE A failure occurred when trying to create an icon in the taskbar notification area., 0x000000DE, 0x80242017 WU_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED The OS servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed., 0xf0816 CBS_E_DPX_JOB_STATE_SAVED job state for DPX has been saved, 0x00000002, 0x0000004B, 0x00000019, 0x00000018, 0x80248015 WU_E_DS_SERVICEEXPIRED An operation did not complete because the registration of the service has expired., 0x80248004 WU_E_DS_TABLEINCORRECT The data store contains a table with unexpected columns., 0x8024200F WU_E_UH_INCONSISTENT_FILE_NAMES The file names contained in the update metadata and in the update package are inconsistent., 0x8024E004 WU_E_EE_INVALID_VERSION An expression evaluator operation could not be completed because the version of the serialized expression data is invalid., 0x80240039 WU_E_TOO_MANY_RESYNC Agent is asked by server to resync too many times.
Continue reading

[email protected] Ransomware การถอด: ขั้นตอนง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง [email protected] Ransomware อย่างง่ายดาย

กำจัด [email protected] Ransomware from Chrome

ข้อผิดพลาด [email protected] Ransomware, เดอร์ควรocksåสังเกต
0x8024000B WU_E_CALL_CANCELLED Operation was cancelled., 0x80248018 WU_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH A table was not closed because it is not associated with the session., 0x80242003 WU_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE A remote update handler could not be created because one already exists., 0x000000DE, 0x000000DF, 0xf0819CBS_E_DUPLICATE_UPDATENAME update name is duplicated in package., 0x80244033 WU_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST The file digest could not be extracted from an external cab file., 0x80244028 WU_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Windows Update Agent was unable to create any valid authentication cookies., 0x000000F1, 0x000000D8
Continue reading

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลบ [email protected] file virus from Chrome

คู่มือที่สมบูรณ์เพื่อ ลบ [email protected] file virus from Windows 2000

รู้ที่แตกต่างกันการติดเชื้อ dll ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย [email protected] file virus
stobject.dll 6.0.6002.22573, microsoft-windows-hal-events.dll 6.1.7600.16385, mstime.dll 7.0.6001.18385, NlsData004c.dll 6.0.6000.16386, query.dll 5.1.2600.1106, XPSSHHDR.dll 6.0.6001.18000, NlsLexicons0047.dll 6.1.7600.16385, icwdl.dll 6.0.2900.2180, MMDevAPI.dll 6.1.7600.16385, usbui.dll 5.1.2600.0, sqmapi.dll 6.0.6000.16982, EventLogMessages.dll 1.0.3705.6018
Continue reading

คำแนะนำในการ ถอนการติดตั้ง Cr1ptT0r Ransomware

Cr1ptT0r Ransomware การลบ: ช่วยสอง เอาออก Cr1ptT0r Ransomware ในการคลิกง่าย

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม Cr1ptT0r Ransomware
0x80248017 WU_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH A table was not closed because it is not associated with the session., 0x8024C006 WU_E_DRV_SYNC_FAILED Driver synchronization failed., 0x8024A002 WU_E_AU_NONLEGACYSERVER The old version of the Automatic Updates client has stopped because the WSUS server has been upgraded., 0x80242004 WU_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall)., 0x000000E0, 0x8024D00E WU_E_SETUP_REBOOTREQUIRED Windows Update Agent setup package requires a reboot to complete installation., 0xf080C CBS_E_UNKNOWN_UPDATE named update not present in package, 0xf0801 CBS_S_BUSY operation is still in progress, 0x00000009, 0x00000030
Continue reading