คู่มือที่สมบูรณ์เพื่อ เอาออก [email protected] ransomware

ขั้นตอนในการ ลบ [email protected] ransomware from Internet Explorer

ไฟล์ DLL เหล่านี้เกิดขึ้นจะติดนกพิราบสอง [email protected] ransomware
oleprn.dll 6.0.6002.18005, ieframe.dll 7.0.6002.18167, System.Deployment.ni.dll 2.0.50727.1434, avifil32.dll 5.1.2600.5512, svcext.dll 7.0.6001.18000, batt.dll 6.1.7600.16385, mscorsvr.dll 1.1.4322.573, wmmres.dll 1.1.2427.0, imagesp1.dll 6.0.6001.18000, sbe.dll 6.6.6001.18000, ehtktt.dll 5.1.2710.2732, msmqocm.dll 5.1.0.1033, w3dt.dll 7.0.6001.18000, dxdiagn.dll 6.0.6000.16386
Continue reading

ขั้นตอนเป็นไปได้ใน การลบ [email protected] ransomware from Windows 8

วิธีการ ลบ [email protected] ransomware from Windows 7

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม [email protected] ransomware
0x0000006C, 0x00000001, 0x80240038 WU_E_WINHTTP_INVALID_FILE The downloaded file has an unexpected content type., 0x0000009E, We could not Update System Reserved Partition, 0x00000063, 0x00000026, 0x8024800B WU_E_DS_CANTDELETE The update was not deleted because it is still referenced by one or more services., 0x00000017, 0x80248000 WU_E_DS_SHUTDOWN An operation failed because Windows Update Agent is shutting down., Error 0x80246007, 0xf0809 CBS_E_ARRAY_ELEMENT_MISSING attempt to get non-existent array element, 0x0000009B
Continue reading

เคล็ดลับสอง ถอนการติดตั้ง [email protected] ransomware

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ กำจัด [email protected] ransomware

การติดเชื้อไฟล์ dll ที่แตกต่างกันเกิดขึ้น [email protected] ransomware เมือง
iphlpapi.dll 5.1.2600.5512, IDStore.dll 6.1.7600.16385, shpafact.dll 6.0.6000.16386, msdart.dll 2.81.1132.0, shsvcs.dll 6.0.6000.16386, prflbmsg.dll 6.0.6000.16386, msdrm.dll 6.0.6000.21210, CntrtextInstaller.dll 6.0.6002.18005, msiprov.dll 6.0.6001.18000, eappprxy.dll 6.1.7600.16385, NlsData000f.dll 6.0.6001.22211, Microsoft.Build.Engine.dll 3.5.30729.5420, ehiProxy.dll 5.1.2700.2180
Continue reading

ถอนการติดตั้ง LOKF ransomware from Windows 2000

กำจัด LOKF ransomware from Chrome : จับกุม LOKF ransomware

ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อ LOKF ransomware
0x0000006E, 0x80240016 WU_E_INSTALL_NOT_ALLOWED Operation tried to install while another installation was in progress or the system was pending a mandatory restart., 0x000000E6, 0xf0818 CBS_E_IDENTITY_MISMATCH container package points to a package manifest whose identity doesn’t match the identity specified, 0x8024801B WU_E_DS_SCHEMAMISMATCH The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match., 0x0000010A, 0x80240005 WU_E_RANGEOVERLAP The update handler requested a byte range overlapping a previously requested range., 0x80240029 WU_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Search may have missed some updates before there is an unlicensed application on the system., 0x80242001 WU_E_UH_LOCALONLY A request for a remote update handler could not be completed because the handler is local only., 0x8024800B WU_E_DS_CANTDELETE The update was not deleted because it is still referenced by one or more services., 0x8024D00E WU_E_SETUP_REBOOTREQUIRED Windows Update Agent setup package requires a reboot to complete installation.
Continue reading

เอาออก [email protected] ransomware from Windows 10 : โละ [email protected] ransomware

[email protected] ransomware การถอด: ช่วยสอง ลบ [email protected] ransomware ในขั้นตอนง่ายๆ

[email protected] ransomware เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
wuapi.dll 6.0.6000.16386, webcheck.dll 7.0.6000.16825, msadcf.dll 6.0.6000.16386, rasppp.dll 0, drmstor.dll 5.1.2600.5512, CbsCore.dll 6.1.7601.17514, inetpp.dll 5.1.2600.0, wiavideo.dll 6.1.7600.16385, wmpcd.dll 0, cabview.dll 6.0.6002.22311
Continue reading

เอาออก Qqs7.xyz from Windows XP

เคล็ดลับสำหรับ การลบ Qqs7.xyz from Internet Explorer

เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Qqs7.xyz

Mozilla Versions Mozilla Firefox:48.0.2, Mozilla:41, Mozilla:41.0.1, Mozilla:43.0.2, Mozilla Firefox:45.3.0, Mozilla Firefox:41, Mozilla:48, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla:45.7.0, Mozilla:47.0.2, Mozilla Firefox:43, Mozilla:45.2.0, Mozilla:41.0.2, Mozilla:49.0.2, Mozilla Firefox:39
Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 8:8.00.6001.18241, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702
Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 56.0.2924, Chrome 58.0, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 50.0.2661, Chrome 51.0.2704, Chrome 52.0.2743, Chrome 48.0.2564, Chrome 57.0.2987, Chrome 55.0.2883

Continue reading

วิธีที่ดีที่สุด ลบ UP Tab from Windows 8

กำจัด UP Tab from Windows 10 : กำจัด UP Tab

ต่อไปนี้ UP Tab ติดเชื้อในเบราว์เซอร์

Mozilla Versions Mozilla Firefox:43.0.4, Mozilla Firefox:45.4.0, Mozilla:45.4.0, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla:50, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla Firefox:48, Mozilla:43, Mozilla Firefox:38.1.0, Mozilla Firefox:50, Mozilla Firefox:49.0.1, Mozilla:44.0.2
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702
Chrome Versions Chrome 58.0, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 51.0.2704, Chrome 49.0.2623, Chrome 54.0.2840, Chrome 50.0.2661, Chrome 56.0.2924, Chrome 57.0.2987, Chrome 52.0.2743

Continue reading

เอาออก Send-news.net from Internet Explorer

คู่มือง่ายๆในการ เอาออก Send-news.net

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม Send-news.net
0x00000004, 0x80245FFF WU_E_REDIRECTOR_UNEXPECTED The redirector failed for reasons not covered by another WU_E_REDIRECTOR_* error code., 0x80242002 WU_E_UH_UNKNOWNHANDLER A request for an update handler could not be completed because the handler could not be recognized., 0x8024001B WU_E_SELFUPDATE_IN_PROGRESS The operation could not be performed because the Windows Update Agent is self-updating., 0x80244030 WU_E_PT_ECP_INIT_FAILED The external cab processor initialization did not complete., 0x80246006 WU_E_DM_WRONGBITSVERSION A download manager operation could not be completed because the version of Background Intelligent Transfer Service (BITS) is incompatible., 0x0000002D, 0x80242004 WU_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall)., 0x80244034 WU_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE An external cab file could not be decompressed., 0x80240031 WU_E_INVALID_FILE The file is in the wrong format., 0x80242013 WU_E_UH_BADCBSPACKAGEID The update metadata contains an invalid CBS package identifier., Error 0xC1900106
Continue reading

Pushpush.net การลบ: คู่มือที่สมบูรณ์เพื่อ ลบ Pushpush.net ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

Pushpush.net การถอด: ขั้นตอนการ กำจัด Pushpush.net ทันที

มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ Pushpush.net ที่คล้ายกัน

Spyware PCPandora, Generic.dx!baaq, IcqSniffer, WinXDefender, Conducent, Multi-Webcam Surveillance System, TrustyHound, Contextual Toolbar, TorrentSoftware, SystemGuard, FirstLook
Browser Hijacker Dts.search-results.com, Alertmonitor.org, ScanQuery, News13wise.com, Alibaba Toolbar, Monstermarketplace Redirect Virus, Click.livesearch.com, Qfind.net
Adware CasinoRewards, LoudMarketing, Track4.com, E-ventures, not-a-virus:AdWare.Win32.FakeInstaller.wu, Adware.Altnet, 100% Free Hearts Toolbar, Slagent
Ransomware [email protected], Shujin Ransomware, [email protected] Ransomware, [email protected] Ransomware, OzozaLocker Ransomware, .VforVendetta File Extension Ransomware, Radamant Ransomware, Telecrypt Ransomware, SuchSecurity Ransomware, DXXD Ransomware
Trojan I-Worm.Lara, Trojan.Dozer, Vundo.HL, W32.Xpiro.B, Pushbot.ED, Trojan.Ransom.DU, Troj/Bredo-MY

Continue reading

กำจัด Windowsguidenews.com ในการคลิกง่าย

กำจัด Windowsguidenews.com อย่างง่ายดาย

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ Windowsguidenews.com
0x000000E7, Error 0x80070070 – 0x50011, 0x000000C9, 0x8024401F WU_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR Same as HTTP status 500 – an error internal to the server prevented fulfilling the request., 0x80244009 WU_E_PT_SOAPCLIENT_READ Same as SOAPCLIENT_READ_ERROR – SOAP client failed while reading the response from the server., 0x8024D012 WU_E_SELFUPDATE_REQUIRED_ADMIN Windows Update Agent must be updated before search can continue. An administrator is required to perform the operation., 0x0000003E, 0x0000004C, 0x8024CFFF WU_E_DRV_UNEXPECTED A driver error not covered by another WU_E_DRV_* code. , 0x000000A3, 0xf081D CBS_E_CYCLE_EVALUATION Watchlist: cycle appears when planning component intended state., 0x80240038 WU_E_WINHTTP_INVALID_FILE The downloaded file has an unexpected content type., 0x80246009 WU_E_DM_BITSTRANSFERERROR A download manager operation failed because there was an unspecified Background Intelligent Transfer Service (BITS) transfer error.
Continue reading