เอาออก News20.biz from Windows 10

กวดวิชาสอง ถอนการติดตั้ง News20.biz from Windows 2000

มองไปที่ forskelligartede ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ News20.biz
0x80248005 WU_E_DS_INVALIDTABLENAME A table could not be opened because the table is not in the data store., 0x00000080, 0x8024D007 WU_E_SETUP_REGISTRATION_FAILED Windows Update Agent could not be updated because regsvr32.exe returned an error., Error 0xC1900106, We could not Update System Reserved Partition, 0x00000061, 0x0000008B, 0x000000EA, 0x00000122, 0x0000006B, 0x0000003F
Continue reading

ขั้นตอนเป็นไปได้ใน ลบ Special-update.online from Windows 10

ลบ Special-update.online from Internet Explorer

Special-update.online เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
Microsoft.Web.Management.AspnetClient.dll 6.0.6000.16386, iepeers.dll 9.0.8112.16421, vga64k.dll 6.0.6001.18000, TMM.dll 6.0.6001.18000, neth.dll 5.1.2600.0, dxdiagn.dll 6.1.7600.16385, sdengin2.dll 6.0.6002.22547, ehReplay.dll 6.0.6001.18322, infosoft.dll 5.1.2600.5512, System.XML.dll 1.0.3705.6018, wbemupgd.dll 5.1.2600.2180, System.Runtime.Remoting.dll 0, wmpmde.dll 11.0.6001.7117, dpcdll.dll 5.1.2600.2180, WindowsCodecs.dll 6.0.6000.20905, powrprof.dll 6.0.6001.18000, printui.dll 0
Continue reading

ขั้นตอนในการ ลบ Mycoolfeed.com from Windows XP

Mycoolfeed.com ถอนการติดตั้ง: เคล็ดลับสอง กำจัด Mycoolfeed.com ประสบความสำเร็จ

ต่อไปนี้ Mycoolfeed.com ติดเชื้อในเบราว์เซอร์

Mozilla Versions Mozilla Firefox:46, Mozilla Firefox:48.0.2, Mozilla:38.3.0, Mozilla:45.0.1, Mozilla:39.0.3, Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla:43.0.2, Mozilla Firefox:38.2.0, Mozilla Firefox:43, Mozilla Firefox:48
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, IE 8:8.00.6001.18241, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, IE 8:8.00.6001.18702, IE 8:8.00.7600.16385, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441
Chrome Versions Chrome 53.0.2785, Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 52.0.2743, Chrome 56.0.2924, Chrome 55.0.2883, Chrome 54.0.2840, Chrome 48.0.2564, Chrome 58.0, Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0.3026.0

Continue reading

Ngioweb Botnet การลบ: กวดวิชาสอง กำจัด Ngioweb Botnet ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

เอาออก Ngioweb Botnet ทันที

Ngioweb Botnet เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
nmoldwb.dll 5.1.2600.5512, occache.dll 8.0.6001.18865, dswave.dll 0, bitsprx3.dll 7.5.7600.16385, wiaaut.dll 6.0.6002.18005, NlsLexicons0020.dll 6.0.6001.22211, System.Web.Extensions.dll 3.5.30729.4953, Microsoft.ManagementConsole.dll 6.0.6001.18000, DiagCpl.dll 6.1.7600.16385, SMCNative.dll 6.1.7600.16385, XPSSHHDR.dll 6.1.7600.16385, d3d8.dll 5.3.2600.2180, WMDMPS.dll 9.0.1.56, clusapi.dll 5.1.2600.0, DfsShlEx.dll 6.0.6000.16386, msdaenum.dll 6.0.6000.16386, PortableDeviceTypes.dll 6.0.6001.22292, Microsoft.Build.Engine.ni.dll 3.5.30729.5420, sxsstore.dll 6.0.6001.18000
Continue reading

เอาออก TrojanDownloader:O97M/Qakbot.PB!MT from Windows 10 : กำจัด TrojanDownloader:O97M/Qakbot.PB!MT

แนวทางที่สอง กำจัด TrojanDownloader:O97M/Qakbot.PB!MT

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ TrojanDownloader:O97M/Qakbot.PB!MT
0x00000109, 0x80240002 WU_E_MAX_CAPACITY_REACHED The maximum capacity of the service was exceeded., 0xC0000218, 0xf0822 CBS_E_ILLEGAL_COMPONENT_UPDATE Component update without specifying in package manifest., 0x0000007A, 0x8024D006 WU_E_SETUP_TARGET_VERSION_GREATER Windows Update Agent could not be updated because a WUA file on the target system is newer than the corresponding source file., 0x80244009 WU_E_PT_SOAPCLIENT_READ Same as SOAPCLIENT_READ_ERROR – SOAP client failed while reading the response from the server., 0x000000A4, 0xf081F CBS_E_SOURCE_MISSING source for package or file not found, ResolveSource() unsuccessful, 0x00000002, 0x8024800B WU_E_DS_CANTDELETE The update was not deleted because it is still referenced by one or more services., 0x8024001E WU_E_SERVICE_STOP Operation did not complete because the service or system was being shut down.
Continue reading

กำจัด Trojan-Spy.Win32.AveMaria from Internet Explorer

กำจัด Trojan-Spy.Win32.AveMaria ประสบความสำเร็จ

Trojan-Spy.Win32.AveMaria ไฟล์ dll ติดเชื้อ disse
GdiPlus.dll 6.0.6001.22791, msctfmig.dll 6.0.6001.18000, WMM2EXT.dll 6.0.6002.22245, gdi32.dll 5.1.2600.5512, audiosrv.dll 6.0.6000.16386, iscsium.dll 6.0.6000.16386, msadcs.dll 9.0.0.4503, ImSCCore.dll 10.1.7600.16385, wmp.dll 11.0.6000.6511, msrle32.dll 6.0.6002.18158, ntdll.dll 6.0.6001.18000, imgutil.dll 7.0.6000.16386, iernonce.dll 7.0.6000.16640, Microsoft.MediaCenter.UI.dll 6.0.6000.16386, winntbbu.dll 5.1.2600.2180, WMM2EXT.dll 6.0.6001.22714
Continue reading

เคล็ดลับสอง กำจัด Trojan:Win32/Skeeyah.A!plock from Windows 10

ลบ Trojan:Win32/Skeeyah.A!plock ในการคลิกง่าย

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ Trojan:Win32/Skeeyah.A!plock
Error 0x800F0923, 0x8024200F WU_E_UH_INCONSISTENT_FILE_NAMES The file names contained in the update metadata and in the update package are inconsistent., 0x000000CC, 0x000000EC, Error 0xC1900208 – 0x4000C, 0x80240042 WU_E_UNKNOWN_SERVICE The update service is no longer registered with AU., 0x000000CF, 0x0000004F, 0xf0818 CBS_E_IDENTITY_MISMATCH container package points to a package manifest whose identity doesn’t match the identity specified, 0x000000C6
Continue reading

เอาออก Ransom:Win32/Buhtrap.SS!MTB from Chrome : แก้ไขปัญหา Ransom:Win32/Buhtrap.SS!MTB

สำหรับความช่วยเหลือ ลบ Ransom:Win32/Buhtrap.SS!MTB from Chrome

เบราว์เซอร์เหล่านี้รวมทั้งยังมีการติดเชื้อโดยkeyword}}H

Mozilla Versions Mozilla Firefox:42, Mozilla:49.0.2, Mozilla Firefox:44.0.1, Mozilla:45, Mozilla Firefox:45.5.1, Mozilla:47.0.1, Mozilla Firefox:49, Mozilla:48.0.2, Mozilla:38.1.0, Mozilla:45.6.0
Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, IE 8:8.00.7000.00000, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 9:9.0.8080.16413, IE 10:10.0.8250.00000, IE 7:7.00.6000.16441
Chrome Versions Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 53.0.2785, Chrome 52.0.2743, Chrome 49.0.2623

Continue reading

Hard2decrypt Ransomware การถอด: ขั้นตอนในการ ถอนการติดตั้ง Hard2decrypt Ransomware อย่างง่ายดาย

คู่มือง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง Hard2decrypt Ransomware from Firefox

Hard2decrypt Ransomware เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL
vaultsvc.dll 6.1.7601.17514, wiaservc.dll 5.1.2600.0, WMNetMgr.dll 11.0.6001.7000, RASMM.dll 6.1.7600.16385, avicap.dll 1.15.0.1, wzcsvc.dll 5.1.2600.2703, System.configuration.dll 2.0.50727.4016, sisbkup.dll 6.1.7600.16385, ehiExtens.dll 5.1.2710.2732, netid.dll 5.1.2600.0, cscui.dll 6.0.6000.16386
Continue reading

เคล็ดลับสำหรับ การลบ Load2.biz from Chrome

ลบ Load2.biz ประสบความสำเร็จ

มองไปที่ forskelligartede ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ Load2.biz
0x0000005F, Error 0x80246017, 0x0000001B, 0x8024002F WU_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY Operation did not complete because the DisableWindowsUpdateAccess policy was set., 0x00000065, 0x8024402B WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED The HTTP request could not be completed and the reason did not correspond to any of the WU_E_PT_HTTP_* error codes., 0x0000001D, 0x8024D003 WU_E_SETUP_ALREADY_INITIALIZED Windows Update Agent could not be updated because of an internal error that caused setup initialization to be performed twice., 0x000000CE, 0x000000AD, 0x00000067, 0x0000002B
Continue reading